Rau củ quả

Rau củ quả

Rau Xào

Rau Xào

50,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Rau Luộc

Rau Luộc

50,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Khoai Tây Chiên

Khoai Tây Chiên

50,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Khoai Môn Chiên

Khoai Môn Chiên

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544