Cơm - Mì - Trái cây

Cơm - Mì - Trái cây

Tim Gan Xào Mì

Tim Gan Xào Mì

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cơm Chiên Dê Lúc Lắc

Cơm Chiên Dê Lúc Lắc

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cơm Chiên Trứng

Cơm Chiên Trứng

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cơm Chiên Tỏi

Cơm Chiên Tỏi

30,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Mì Xào Thịt Dê

Mì Xào Thịt Dê

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Mì Xào Trứng

Mì Xào Trứng

50,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Mì Xào Rau

Mì Xào Rau

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Trái Cây

Trái Cây

50,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544