Xào

Xào

Xào Lăn

Xào Lăn

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Sa Tế

Xào Sa Tế

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Riềng

Xào Riềng

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Mì

Xào Mì

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Sả Bào

Xào Sả Bào

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lòng Xào Nghệ

Lòng Xào Nghệ

85,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544