Cơm Phần

Cơm Phần

Cơm Chiên Dê Lúc Lắc

Cơm Chiên Dê Lúc Lắc

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cơm Chiên Trứng

Cơm Chiên Trứng

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cơm Chiên Tỏi

Cơm Chiên Tỏi

30,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544