Sản phẩm

Tất cả Sản phẩm

Tỏi Đùi Hấp

Tỏi Đùi Hấp

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Đùi Hấp

Thịt Đùi Hấp

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Hấp

Ngọc Dương Hấp

150,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Đùi (nguyên tảng)

Thịt Đùi (nguyên tảng)

58,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Tai Lưỡi Hấp

Tim Gan Tai Lưỡi Hấp

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ba Rọi

Ba Rọi

58,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Dê Phay

Dê Phay

129,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Dê Đốt Muối

Dê Đốt Muối

129,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ba Rọi Luộc Riềng

Ba Rọi Luộc Riềng

129,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Óc Dê Hấp Gừng

Óc Dê Hấp Gừng

60,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Hấp

Tiết Canh Hấp

30,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt (thái lát)

Thịt (thái lát)

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Sườn (đĩa)

Sườn (đĩa)

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Chả Giò Dê

Chả Giò Dê

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tỏi Đùi Nướng

Tỏi Đùi Nướng

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Sườn Cây

Sườn Cây

77,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Nguyên Tảng

Thịt Nguyên Tảng

580,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Sườn Nguyên Bẹ

Sườn Nguyên Bẹ

500,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Lăn

Xào Lăn

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Sa Tế

Xào Sa Tế

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Riềng

Xào Riềng

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Mì

Xào Mì

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Sả Bào

Xào Sả Bào

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lòng Xào Nghệ

Lòng Xào Nghệ

85,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Nhựa Mận

Nhựa Mận

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Dê Hon

Dê Hon

130,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cà Ri

Cà Ri

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Bóp Thấu

Bóp Thấu

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Bóp Vừng

Bóp Vừng

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tái Chanh

Tái Chanh

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544