Tim Gan

Tim Gan

Tim Gan Xào Bông Hẹ

Tim Gan Xào Bông Hẹ

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Bông Thiên Lý

Tim Gan Xào Bông Thiên Lý

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Ớt Đà Lạt

Tim Gan Xào Ớt Đà Lạt

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Mì

Tim Gan Xào Mì

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Cháy Tỏi

Tim Gan Cháy Tỏi

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544