Lẩu Gia Truyền

Lẩu Gia Truyền

Lẩu Sườn

Lẩu Sườn

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Xương Thịt Đùi

Lẩu Xương Thịt Đùi

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Chân

Lẩu Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Xí Quách (Xương Tủy)

Lẩu Xí Quách (Xương Tủy)

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Tỏi Đùi

Lẩu Tỏi Đùi

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Tim Gan Thận Nhúng

Lẩu Tim Gan Thận Nhúng

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Ngọc Dương

Lẩu Ngọc Dương

200,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Tươi Nhúng

Thịt Tươi Nhúng

60,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544