Tiết Canh

Tiết Canh

Tiết Canh Thịt

Tiết Canh Thịt

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Thập Cẩm

Tiết Canh Thập Cẩm

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Tim Gan Tai Lưỡi

Tiết Canh Tim Gan Tai Lưỡi

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544