Thận (Cật)

Thận (Cật)

Cật Xào Bông Hẹ

Cật Xào Bông Hẹ

120,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cật Xào Ớt Đà Lạt

Cật Xào Ớt Đà Lạt

120,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544