Nướng

Nướng

Thịt (thái lát)

Thịt (thái lát)

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Sườn (đĩa)

Sườn (đĩa)

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tỏi Đùi Nướng

Tỏi Đùi Nướng

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Sườn Cây

Sườn Cây

77,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Nguyên Tảng

Thịt Nguyên Tảng

580,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Sườn Nguyên Bẹ

Sườn Nguyên Bẹ

500,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544