Gỏi

Gỏi

Bóp Thấu

Bóp Thấu

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Bóp Vừng

Bóp Vừng

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tái Chanh

Tái Chanh

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544