Chân (Dựng)

Chân (Dựng)

Lẩu Chân

Lẩu Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xáo Măng Chân

Xáo Măng Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Chân

Cháo Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Chân

Hầm Sả Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Chân Xào Sa Tế

Chân Xào Sa Tế

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Chân Nhựa Mận

Chân Nhựa Mận

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544