Hầm Sả Đậu Xanh

Hầm Sả Đậu Xanh

Hầm Sả Xương Thịt

Hầm Sả Xương Thịt

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Sườn

Hầm Sả Sườn

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Chân

Hầm Sả Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Tỏi Đùi

Hầm Sả Tỏi Đùi

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Xương Tủy (Xí Quách)

Hầm Sả Xương Tủy (Xí Quách)

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544