Ngọc Dương

Ngọc Dương

Ngọc Dương Hầm Thuốc Bắc

Ngọc Dương Hầm Thuốc Bắc

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Ngọc Dương

Lẩu Ngọc Dương

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Ngọc Dương

Hầm Sả Ngọc Dương

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Hấp Gừng

Ngọc Dương Hấp Gừng

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Nướng Muối Ớt

Ngọc Dương Nướng Muối Ớt

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544