Hấp

Hấp

Tỏi Đùi Hấp

Tỏi Đùi Hấp

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Đùi Hấp

Thịt Đùi Hấp

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Hấp

Ngọc Dương Hấp

150,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Đùi (nguyên tảng)

Thịt Đùi (nguyên tảng)

58,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Tai Lưỡi Hấp

Tim Gan Tai Lưỡi Hấp

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ba Rọi

Ba Rọi

58,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Óc Dê Hấp Gừng

Óc Dê Hấp Gừng

60,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Hấp

Tiết Canh Hấp

30,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544