Món nước sốt + Bánh mì

Món nước sốt + Bánh mì

Xào Lăn

Xào Lăn

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xào Riềng

Xào Riềng

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Nhựa Mận

Nhựa Mận

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Dê Hon

Dê Hon

130,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cà Ri

Cà Ri

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544