Món nội tạng

Món nội tạng

Lẩu Ngọc Dương

Lẩu Ngọc Dương

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Ngọc Dương

Hầm Sả Ngọc Dương

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Hấp Gừng

Ngọc Dương Hấp Gừng

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Nướng Muối Ớt

Ngọc Dương Nướng Muối Ớt

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Chân Xào Sa Tế

Chân Xào Sa Tế

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Chân Nhựa Mận

Chân Nhựa Mận

110,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Bông Hẹ

Tim Gan Xào Bông Hẹ

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Bông Thiên Lý

Tim Gan Xào Bông Thiên Lý

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Ớt Đà Lạt

Tim Gan Xào Ớt Đà Lạt

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Xào Mì

Tim Gan Xào Mì

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tim Gan Cháy Tỏi

Tim Gan Cháy Tỏi

90,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Thịt

Tiết Canh Thịt

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Thập Cẩm

Tiết Canh Thập Cẩm

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tiết Canh Tim Gan Tai Lưỡi

Tiết Canh Tim Gan Tai Lưỡi

40,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cật Xào Bông Hẹ

Cật Xào Bông Hẹ

120,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cật Xào Ớt Đà Lạt

Cật Xào Ớt Đà Lạt

120,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544