Luộc

Luộc

Dê Phay

Dê Phay

129,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Dê Đốt Muối

Dê Đốt Muối

129,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ba Rọi Luộc Riềng

Ba Rọi Luộc Riềng

129,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544