Rau Luộc

Rau Luộc

50,000

- BẦU
- CẢI THÌA
- RAU LANG
- RAU MUỐNG (30.000đ)
- BÔNG CẢI
- RAU LUỘC THẬP CẨM

Liên hệ đặt bàn: 0965499411 hoặc 0906733544

Thông tin chi tiết