Rau Xào

Rau Xào

50,000

- CẢI BÓ XÔI

- CẢI THÌA
- RAU LANG
- RAU MUỐNG (30.000đ)
- BÔNG CẢI
- BÔNG HẸ
- BÔNG THIÊN LÝ
- RAU XÀO THẬP CẨM

Liên hệ đặt bàn: 0965499411 hoặc 0906733544

Thông tin chi tiết